Thompson, K. A., and C. Sullivan. “Mathematics, Risk, and Messy Survey Data”. IASSIST Quarterly, vol. 44, no. 4, Dec. 2020, doi:10.29173/iq979.