Thompson, K. A. and Sullivan, C. (2020) “Mathematics, risk, and messy survey data”, IASSIST Quarterly, 44(4). doi: 10.29173/iq979.