Thompson, Kristi Anne, and Carolyn Sullivan. 2020. “Mathematics, Risk, and Messy Survey Data”. IASSIST Quarterly 44 (4). https://doi.org/10.29173/iq979.