Thompson, K. A., & Sullivan, C. (2020). Mathematics, risk, and messy survey data. IASSIST Quarterly, 44(4). https://doi.org/10.29173/iq979