Smith, J., & Horne, J. (2023). Data privacy and DNA data. IASSIST Quarterly, 47(3-4), 1–3. https://doi.org/10.29173/iq1094