(1)
Thompson, K. A.; Sullivan, C. Mathematics, Risk, and Messy Survey Data. IQ 2020, 44.