[1]
Thompson, K.A. and Sullivan, C. 2020. Mathematics, risk, and messy survey data. IASSIST Quarterly. 44, 4 (Dec. 2020). DOI:https://doi.org/10.29173/iq979.